bîmekân


bîmekân
(F.-A.)
[ نﺎﮑﻡ ﯽﺑ ]
1. yersiz.
2. aylak.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.